Aanvraagportaal

Kies hier of u een aanvraagformulier gaat invullen als individu of als contactpersoon voor een organisatie. En kies vervolgens de regeling waarvoor u wilt aanvragen.

If you are applying as a non Dutch organisation, please select Organisatie below. Select Individual if you are applying as an individual/natural person. Please select the grant you want to apply for.

BESCHERMD CULTUURGOED

De Bijdrage Beschermd Cultuurgoed is bestemd voor eigenaren en beheerders van objecten en verzamelingen die in het Register zoals bedoeld in de Erfgoedwet als beschermd geregistreerd zijn. ...

aanvragen

OPDRACHTGEVERSCHAP

De Bijdrage Opdrachtgeverschap is bestemd voor publieke en private opdrachtgevers of publiek-private samenwerkingen die publiek toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren zonder verkoopdoel....

aanvragen

PRESENTATIE BUITENLAND / INTERNATIONAL PRESENTATIONS

Internationaal erkende hedendaagse kunstplatforms in het buitenland kunnen een Bijdrage Presentatie Buitenland aanvragen om werk van kunstenaars uit Nederland te tonen en/of voor een bijdrage in de productie van nieuw, in opdracht...

aanvragen

PROJECTINVESTERING KUNSTENAAR EN BEMIDDELAAR

-

...

aanvragen

WERKBIJDRAGE BEWEZEN TALENT

De Werkbijdrage Bewezen Talent is bestemd voor beeldend kunstenaars die minstens vier jaar een beroepspraktijk hebben. De werkbijdrage is een tegemoetkoming in de investering in materiaal, tijd en diensten van derden....

aanvragen

WERKBIJDRAGE JONG TALENT

De Werkbijdrage Jong Talent is bedoeld voor beloftevolle beeldend kunstenaars tot uiterlijk vier jaar na hun opleiding. Deze bijdrage kan worden aangevraagd na een jaar artistieke praktijk....

aanvragen