Aanvraagportaal

Kies hier of u een aanvraagformulier gaat invullen als individu of als contactpersoon voor een organisatie. En kies vervolgens de regeling waarvoor u wilt aanvragen.

If you are applying as a non Dutch organisation, please select Organisatie below. Select Individual if you are applying as an individual/natural person. Please select the grant you want to apply for.

BESCHERMD CULTUURGOED

De Bijdrage Beschermd Cultuurgoed is bestemd voor eigenaren en beheerders van objecten en verzamelingen die in het Register zoals bedoeld in de Erfgoedwet als beschermd geregistreerd zijn. ...

aanvragen

COLLECTIEMOBILITEIT

De Bijdrage Collectiemobiliteit is bestemd voor musea en overige cultureelerfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen om zo de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek ...

aanvragen

INCIDENTELE AANKOPEN

INCIDENTELE AANKOPEN

...

aanvragen

KUNSTBEURZEN / PARTICIPATION INTERNATIONAL ART FAIRS

PRESENTATIE IN APARTE SECTIE

deelreglement van Kunstbeurzen...

aanvragen

KUNSTBEURZEN / PARTICIPATION INTERNATIONAL ART FAIRS

STANDHUUR

deelreglement van Kunstbeurzen...

aanvragen

KUNSTBOEKENBEURZEN

Deze bijdrage is bedoeld voor Nederlandse uitgevers voor presentatie op een buitenlandse kunstboekenbeurs....

aanvragen

OPDRACHTGEVERSCHAP

De Bijdrage Opdrachtgeverschap is bestemd voor publieke en private opdrachtgevers of publiek-private samenwerkingen die publiek toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren zonder verkoopdoel....

aanvragen

PRESENTATIE BUITENLAND / INTERNATIONAL PRESENTATIONS

Internationaal erkende hedendaagse kunstplatforms in het buitenland kunnen een Bijdrage Presentatie Buitenland aanvragen om werk van kunstenaars uit Nederland te tonen en/of voor een bijdrage in de productie van nieuw, in opdracht...

aanvragen

PROJECTINVESTERING INSTELLINGEN

-

...

aanvragen

RESTAURATIE MOBIEL ERFGOED

De Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed is bedoeld voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed met aandacht voor verduurzaming daarvan. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. De bijdrage is ...

aanvragen